BẢNG ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN K28A2

STT Họ Tên CÁC HỌC PHẦN NĂM THỨ NHẤT
Ngày sinh GD C.trị GDQP GDTC  Hán ngữ 
 Tin học P.Luật GP-S.Lý VS-KST Dược lý ĐDCB CCBĐ BH-YHHĐ1 BH-YHHĐ2 Hán ngữ 
2
ĐTKDT LLYHCT TTBVKTĐD TTBVYHHĐ
1 Hoàng Đào  Anh 26/01/1979 M M M 9.0 M M 8.0   9.0 9.0 8.4     8.0        
2 Mai Lan Anh 04/10/1974         9.3         8.6 8.9              
3 Nguyễn Tuấn Anh 10/2/1993 7.5 8.0   7.0 9.3   8.0 9.0 9.0 8.0 8.3     7.0        
4 Phạm Minh Anh 9/25/1987 M M M 9.0 M M 9.0 9.0 8.5 9.0 8.9     9.0        
5 Nguyễn Thị Nguyệt Ánh 9/16/1994 M M M 9.0 M M 8.0 10.0 9.0 8.5 8.9     9.0        
6 Nguyễn Văn Biên 16/02/1965         6.8   6.0   8.0 6.5 7.0              
7 Trần Thanh  Bình 04/11/1990 M M M 8.0 M M 7.0 9.0 8.0 8.0 8.4     6.0        
8 Đặng Văn Cường 20/07/1988 M M M   M   M M M M             M  
9 Trần Văn  Đức 06/02/1978 7.0 7.0   6.0 9.0   6.0   8.0 6.0 8.9     5.0        
10 Lê Việt Dũng 24/07/1965 M       M M       8.4 8.3              
11 Nguyễn Bình Dương 15/03/1994 M M M   M M M M M M   M M       M M
12 Nguyễn Thị Hương Giang 1/16/1970 M 6.0   7.0 M M 8.0 9.0 8.0 8.0 8.9     8.0        
13 Nguyễn Thu 1/10/1991 8.0 8.0   8.0 9.3   9.0 10.0 9.0 8.5 8.9     8.0        
14 Phùng Thị  Hằng 1/11/1986 M M M 9.0 M M 8.0 9.0 9.0 8.5 8.9     5.0        
15 Dương Thúy Hạnh 02/03/1981 9.0 8.0   8.0 9.3   8.0   8.5   8.9     8.0        
16 Nguyễn Thị Hiền 23/08/1998 8.5 6.0   7.0 8.5   9.0 9.0 9.0 8.0 8.7     6.0        
17 Nguyễn Thị Hoa 30/07/1970 8.0 7.0   7.0 8.3   8.0 9.0 8.5 8.5 8.8     6.0        
18 Hoàng Văn Hòa 9/11/1976 M M   9.0 M M 8.0 9.0 8.0 8.0 8.8     8.0        
19 Nguyễn Vĩnh Hồng 4/1/1970 8.0     6.0 9.3   8.0 8.0 8.0 8.0 8.7     7.0        
20 Trần Văn Hồng 10/4/1968 M M M 7.0 M M 8.0 10.0 9.0 8.0 8.4     6.0        
21 Ngô Xuân Huân 2/22/1974 9.0 7.0   8.0 8.5   8.0 9.0 9.0 8.0 7.7     7.0        
22 Trần Thị Thu Hương 30/09/1964 M       M M       8.4 8.2              
23 Đỗ Mạnh Khánh 9/20/1990 M M M 6.0 M M 8.0 3.0 8.0 8.0 8.2     7.0        
24  Lê Duy   Khuê   25/03/1983 8.0 7.0   8.0 6.0   8.0 9.0 8.5 8.0 8.3     8.0        
25 Nguyễn Thị Lạng 16/01/1957   9.0 M M 9.3 M 8.0 10.0 9.0 8.0 8.9     M        
26 Nguyễn Mạnh Linh 30/05/1961 M   M   M   6.0   8 8.2 8.2              
27 Lương Thị Bích Loan 1/19/1995 M   M 8.0   M 9.0 10.0 9.0 8.0 8.8     7.0        
28 Đinh Văn Lương 12/01/1972         9.8   8.0   8.0 8.4 7.9              
29 Trần Thị Luyện 10/02/1989 M M M 8.0 M M 8.0 10.0 M 8.5 8.3     8.0        
30 Cao Thị Thanh Nga 05/05/1985 9.0 7.0   9.0 9.3   8.0 10.0 8.5 8.5 8.8     8.0        
31 Lê Thanh  Nghị 05/01/1960 M M M   M         8.4 8.9              
32 Nguyễn Văn Ngọc 25/09/1962 M M     M   8.0   8.5 8.0 9.0              
33 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 07/04/1973 M M M   9.0   M M   M M           M  
34 Trần Thị Nhung 11/10/1987 8.5 8.0   7.0     8.0 9.0 9.0 8.5       8.0        
35 Nguyễn Hải Oanh 02/02/1962 M M M 7.0 M M 8.0 10.0 8.5 8.0 8.0     7.0        
36 Trần Ngọc Phúc 10/14/1974       7.0     9.0 10.0 9.0 8.0 8.5     7.0        
37 Nguyễn Thị Ngọc Phượng 03/04/1983 7.5     9.0 9.0   9.0   8.0 8.5 8.5     8.0        
38 Nguyễn Thị Quỳnh 05/05/1983 M M   M M   8.0 9.0 8.5 9.0 8.5     M        
39 Đỗ Trường  Sơn 06/06/1979 M M M M M       8.0 8.5 8.0     M        
40 Hoàng Thế Tào 15/12/1988 M M M M M   8.0 9.0 7.5 7.5 7.5     M        
41 Nguyễn Đức Thái 15/10/1992               9.0   8.4 8.8              
42 Trần Minh Thắng 09/12/1990 M M M   9.0   9.0   9.0 8.0 8.0              
43 Nguyễn Tiến Thành 22/04/1988 M M M M M M 9.0 10.0 8.0 8.6 8.5     M        
44 Tạ Duy Thành 3/13/1984 M 6.0   9.0 M M 8.0 9.0 8.0   8.0     7.0        
45 Trần Thị Thảo 17/10/1986 M M M 9.0 M M 8.0 10.0 8.0 8.5 8.0     9.0        
46 Vũ Thị Thảo 24/02/1987 M M     M   M M M M M M M         M
47 Nguyễn Đức Thông 11/03/1985 M   M   M M   8.0 9.0 8.6 8.8              
48 Bùi Đình Thứ 03/02/1988                                    
49 Vũ Ngọc Thúy 1/10/1957 M M M 9.0 M M 9.0 10.0 7.5 8.6 8.0     8.0        
50 Lại Thu Thủy 14/03/1969 M M     M         8.6 8.8              
51 Vũ Thị Thu Thủy 11/28/1970 M M M 9.0 M M 8.0 10.0 9.0 8.8 8.9     8.0        
52 Nguyễn Tiến Trải 08/04/1947 M M M 8.0 9.3 M 8.0 10.0 8.5 8.6 8.9     8.0        
53 Trần Thị Thu Trang 14/01/1995             9.0   8.0 8.2                
54 Vũ Thị Huyền Trang 2/5/1998 8.5 7.0   7.0 9.3   8.0 10.0 8.0 8.6       8.0        
55 Đỗ Đức Trọng 09/10/1959 M M M 7.0 M M 8.0 10.0 8.5 8.0 8.9     6.0        
56 Trương Gia  Trung 3/1/1967 9.0     8.0 9.3   7.0 10.0 8.0 8.6 8.9     8.0        
57 Kim Anh Tuấn 19/11/1991                                    
58 Nguyễn Anh Tuấn 10/12/1997 7.5 6.0   9.0 9.0   9.0   8.0 8.6 8.9     8.0        
59 Phạm Lễ Tuấn 10/06/1986 8.0 6.0   7.0 8.8   8.0   8.0 8.8 8.0     7.0        
60 Trần Đức Tuấn 01/01/1969 8.5     5.0 6.8   8.0   8.0 8.2 8.0     5.0        
61 Kim Văn Tùng 06/09/1985         8.5   7.0   8.0 8.6 8.2              
62 Nguyễn Kiều  Vân 20/07/1971 M 8.0   5.0 M   8.0 8.0 8.0 8.8       7.0        
63 Phạm Thế  Việt 8/5/1992                                    
64 Quách Đại Vượng 8/1/1988 7.5     8.0 9.8   8.0 10.0 8.0 8.6 8.9     8.0        
65 Bùi Thị Hoàng Yến 29/03/1962 M M M 9.0 M M 8.0 9.0 8.0 8.4 8.6     9.0        
66 Hoàng Đào  Yến 05/10/1981 M M M 8.0 M M 9.0   8.5 8.6 8.9     9.0        
67 Trịnh Nhật  Thanh 19/05/1960         8.8           7.4              

Hỗ trợ trực tuyến

(024) 66879333

096.9798.775

Qc2

Tư vấn miễn phí