BẢNG ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN K28A3


STT

Họ

Tên
CÁC HỌC PHẦN NĂM THỨ NHẤT
Ngày sinh GD C.trị GDQP GDTC  Hán ngữ 1   Tin học P.Luật GP-S.Lý VS-KST Dượ lý ĐDCB CCBĐ BH-YHHĐ1 BH-YHHĐ2 Hán ngữ 2 ĐTKDT LLYHCT TTBVKTĐD TTBVYHHĐ
1 Bạch Thanh Ân 04/10/1977   7.0     9.0   8.0   8.5                  
2 Vi Thị Vân Anh 30/12/1985 M       M M 9.0   8.5                  
3 Tằng Lập Cương 28/06/1995 M M M   M M M M M M   M M       M M
4 Nguyễn Thị Ngọc Diệp 01/08/1971             8.0   9.0                  
5 Nguyễn Hồng Điều 09/10/1968 M M M   M   8.0   8.0                  
6 Trần Minh Dũng 16/02/1970         9.3                          
7 Trần Quốc  Dũng 24/02/1987 M       M M 9.0   9                  
8 Nguyễn Duy Dương 25/06/1995                                    
9 Lê Hoàng  Giang 31/12/1993 M M M   M   M M M M             M  
10 Nguyễn Trường Giang 04/05/1993         9.3   7.0   8.0                  
11 Đào Huy Giáp 28/01/1974   7.0                                
12 Nguyễn Tiến  21/03/1977             7.0   8.0                  
13 Phạm Thị Hồng Hạnh 16/07/1973 M 8.0     M   8.0   8.0                  
14 Nguyễn Anh Hào 12/02/1977         9   7.0   8                  
15 Lê Thị Hiên 17/11/1971 M       M M 8.0   8.0                  
16 Nguyễn Mạnh Hiền 13/08/1981 M M     M M M M M M   M M       M M
17 Hoàng Thị Ngọc  Hồi 16/05/1980 M M M   M M 9.0   8.0                  
18 Nguyễn Văn Hùng 25/06/1966         8.8   8.0   8.5                  
19 Phạm Thế  Hùng 02/03/1979 M M M   M M 8.0   7.5                  
20 Trần Đức  Hùng 13/09/1983                                    
21 Nguyễn Tuấn Hưng 24/03/1976 M 7.0     M   8.0   8.0                  
22 Phạm Quốc Hưng 22/06/1988     M M M                 M        
23 Nguyễn Thị  Hương 19/05/1970         8.3   7.0   9.0                  
24 Trần Thị Mai Hương 08/12/1992 M M M 9.0 M M 8.0   9.0         9.0        
25 An Thị Hường 10/12/1980 M M M   M M M M M M M           M M
26 Lê Hoàng  Huy  03/04/1992 M M M   M M   M M                  
27 Trịnh Thúy Lài 20/10/1993         8.5       8                  
28 Ngô Thiên Lam 02/05/1993 M M M   M   8.0   7.5                  
29 Hoàng Thị Dương Liễu 24/06/1992                                    
30 Kiều Thúy Linh 11/01/1986 M M M   M M 9.0   7.5                  
31 Chu Hoàng Long 10/01/1984                                    
32 Phạm Tâm Long 06/10/1995         9.5       8.0                  
33 Nguyễn Đình Mão 01/02/1987         8.5   8.0   8.5                  
34 Trần Thị Mây 02/03/1991 M M M   M M 9.0   8.0                  
35 Trần Văn  Minh 07/05/1993             8.0   8.0                  
36 Nguyễn Khắc Mùa 27/08/1989 M M M   M M M M M M             M  
37 Bùi Ngọc  My 12/12/1990 M M M   M M 8.0   8.0                  
38 Nguyễn Vinh  Nam 14/08/1977 M M M   M M 8.0   7.5                  
39 Vương Thị Thu Ngân 05/01/1982 M       M M 8.0   8.0                  
40 Vũ Phan Ngọc 10/03/1962             8.0   8.0                  
41 Vũ Thị Bích Ngọc 25/04/1985         9.3   7.0   8.0                  
42 Hà Thị Thanh Nhung 20/04/1984         9.3   9.0   8.0                  
43 Nguyễn Đức Phong 22/07/1992                                    
44 Kiều Thị Phượng 06/06/1993           M                        
45 Lê Văn Quân 01/10/1990         9.0   8.0   9.0                  
46 Ngô Văn Sơn 28/02/1993             8.0   8.5                  
47 Nguyễn Văn Sơn 07/08/1990 M M M   M M M M M M   M M       M M
48 Đinh Tiến  Sỹ 14/02/1966         8.8   7.0   8.5                  
49 Vũ Thế Sỹ 26/10/1958 M       M M 8.0   8.0                  
50 Nguyễn Văn Tài 20/10/1970         9.3                          
51 Nguyễn Kim Minh Tâm 03/11/1975 9.0 8.0   7.0 9.8   8.0   8.5         8.0        
52 Nguyễn Đức  Thái 03/04/1995                                    
53 Nguyễn Hưng Thái 13/04/1995             8.0   8.5                  
54 Hoàng Thị Thanh 16/11/1978 6.5     2.0 8.5   6.0   7.0         5.0        
55 Lê Thị Phương Thảo 04/04/1995                                    
56 Nguyễn Thị Thảo 24/04/1986 M M M   M M M M M M             M  
57 Chu Văn  Thạo 09/10/1984 8.0 7.0                       6.0        
58 Vũ Văn Thiện 17/05/1976 M       M       8.5                  
59 Trần Thị Thu 28/02/1978 M M M   M M                        
60 Nguyễn Minh Thư 08/02/1998         9.3   9.0   8.5                  
61 Đỗ Thị  Thúy 03/06/1989 9.0 6.0   7.0 9.3   8.0   8.5         8.0        
62 Đỗ Thị Ngọc Thúy 18/06/1980 9 6.0   9.0 8.8   8.0   9.0         7.0        
63 Lê Thị Thúy 24/03/1994 9.0       9.0   8.0   8.5                  
64 Nguyễn Xuân Thủy 02/02/1971                                    
65 Nguyễn Văn Tỉnh 28/02/1985 M M     M M 8.0   M                  
66 Nguyễn Thị Thu Trang 01/08/1980                                    
67 Đào Trung 14/10/1990 M M M   M                          
68 Nguyễn Văn Truyền 25/11/1981                                    
69 Vũ Xuân  05/12/1987 M       M M                        
70 Nguyễn Minh Tuân 04/02/1998 8.5       9.3   9.0 8.0 8.0                  
71 Hoàng Minh Tuấn 03/12/1984 9.0 6.0   7.0 9.0   8.0   8.0         8.0        
72 Hoàng Văn Tuấn 19/05/1994         9.3   8.0   8.5                  
73 Vũ Minh Tuấn 27/10/1983                                    
74 Vương Đình Tuấn 26/05/1994 M   M   M M M M M M             M  
75 Nguyễn Thị Tuyết 12/01/1993         9.3   8.0   9.0                  
76 Lê Thanh  Ước 25/04/1990 M M M   M M M M M M             M  
77 Nguyễn Thị Vân 16/04/1981 M       M   9.0   8.0                  
78 Phạm Việt 25/08/1957 M M M   M M                        
79 Trần Thị Hải Yến 25/06/1977                                    
80 Nguyễn Văn Mạnh  22/04/1980                                    

Hỗ trợ trực tuyến

(024) 66879333

096.9798.775

Qc2

Tư vấn miễn phí