BẢNG ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN Y6A

STT Họ Tên CÁC HỌC PHẦN NĂM THỨ NHẤT
Ngày sinh GD C.trị GDQP GDTC  Tiến anh 1   Tin học P.Luật GP-S.Lý VS-KST Dượ lý LT.ĐDCB  TH.ĐDCB CCBĐ BH-YHHĐ1 BH-YHHĐ2 Tiến anh 2 ĐTKDT LLYHCT TTBVKTĐD TTBVYHHĐ
1 Mai Tiến  Anh  6/9/1998 7.5 7.0     8.3   8.0 9.0 8.5   8.5                
2 Đinh Văn  Đạt 26.01.1998                                      
3 Vũ Thị  Dung  6/24/1983   9.0     9.5   8.0   8.0   8.5                
4 Nguyễn Hà  Ly  19/03/1998 8.0 7.0         9.0 9.0 8.5   6.5                
5 Lê Thùy  Trinh  4/10/1992 M M M M M   9.0   8.5   8.0       M        
6 Trần Thị Thu  Huyền  25/12/1997   9.0     9.5   9.0       7.0                
7 Lê Văn  Vũ  3/4/1991 M M M M M M 8.0   9.0   7.0       M        
8 Phạm Văn  Huỳnh  2/18/1995                                      
9 Nguyễn Xuân  Tùng 8/2/1998                                      
10 Dư Thị Thùy 30/03/1984 M       M M M M M M M M           M  

Hỗ trợ trực tuyến

(024) 66879333

096.9798.775

Qc2

Tư vấn miễn phí