Điểm thi lý thuyết D5/E-F năm thứ 2


Chú ý: Nếu có thắc mắc về điểm Học sinh có thể liên lạc với phòng Đào tạo để biết thêm chi tiết