LỊCH DẠY VÀ HỌC LỚP DƯỢC SĨ TRUNG CẤP D6/ A - B

Thời gian Buổi Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
 
Từ 1/1/2018 đến 7/1/2018 18h - 20h30 Nghỉ tết dương lịch KNGTBH
8/10
ThS. Huê
Nghỉ KNGTBH
9/10
ThS. Huê
Bảo quản thuốc
1/5
DS. Dung
   
Từ 8/1/2018 đến 14/1/2018 18h - 20h30 Bào chế 2
1/9
DS. Đàm Hương
KNGTBH
10/10
ThS. Huê
Bào chế 2
2/9
DS. Đàm Hương
Thi KTHP KNGTBH
Quản Lý Dược
Bảo quản thuốc
2/5
DS. Dung
   
Từ 15/1/2018 đến 21/1/2018 18h - 20h30 Bào chế 2
3/9
DS. Đàm Hương
Dược Lâm Sàng
1/6
DS. Mai Hương
Bào chế 2
4/9
DS. Đàm Hương
Dược Lâm Sàng
2/6
DS. Mai Hương
Bảo quản thuốc
3/5
DS. Dung
   
Từ 22/1/2018 đến 28/1/2018 18h - 20h30 Bào chế 2
5/9
DS. Đàm Hương
Dược Lâm Sàng
3/6
DS. Mai Hương
Bào chế 2
6/9
DS. Đàm Hương
Dược Lâm Sàng
4/6
DS. Mai Hương
Bảo quản thuốc
4/5
DS. Dung