LỊCH ÔN THI TỐT NGHIỆP CÁC LỚP DƯỢC SỸ TRUNG CẤP D5 ( 2015 - 2017)

Thời gian Buổi Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
    18/9 19/9 20/9 21/9 22/9 23/9 24/9
D5/E - F Sáng   Ôn thi TN LT
Hóa dược
DS. M Hương
Ôn thi TN LT
Quản lý dược
DS. Hiền
Ôn thi TN LT
Chính Trị
TS. Lý
Ôn Thi TN LT Bào chế
DS. Đàm Hương
  Ôn thi TN LT Dược Liệu
DS. Hinh
D5/A - B Tối Ôn thi TN LT
Chính Trị
TS. Dũng
Ôn thi TN LT
Quản lý dược
DS. Hiền
Ôn thi TN LT Hóa Dược
DS. M Hương
  Ôn Thi TN LT Bào chế
DS. Đàm Hương
  Ôn thi TN LT Dược Liệu
DS. Hinh
D5/C - D Sáng           Ôn thi TN LT Hóa Dược
ThS. Chí
Ôn thi TN LT
Chính Trị
TS. Dũng
Chiều           Ôn Thi TN LT Bào chế
DS. Đàm Hương
Ôn thi TN LT Dược Liệu
DS. Hinh