30 NĂM SÁNG MÃI MỘT NIỀM TIN

Tầm nhìn để xác định uy tín xây dựng thương hiệu Trung cấp Y dược Tuệ Tĩnh Hà Nội trong 30 năm qua.
Bản chất và tính xuyên suốt của tầm nhìn là :
1. Đội ngũ cán bộ quản lý đào tạo, đội ngũ Các nhà giáo giảng dạy của trường là yếu tố quyết định.
2. Chất lượng trong quá trình đào tạo của trường là yếu tố cốt lõi.
Vì vậy: đội ngũ các thành viên Hội đồng quản trị phải là những người thực sự có tâm, có tầm với nghề Y học cổ truyền Việt Nam.

Ban giám hiệu phải là người có trình độ chuyên môn sâu, có uy tín trong ngành Y tế. Cụ thể là chuyên ngành Y học cổ truyền.
Trong tổ chức đào tạo chất lượng, đào tạo phải luôn được coi là mục tiêu cốt lõi hàng đầu. Vì thế ngay từ những ngày đầu mới thành lập trường, trong điều lệ hoạt động của trường đã đề ra mục tiêu xuyên suốt: Xây dựng và phát triển trường Trung cấp Y dược Tuệ Tĩnh Hà Nội
theo mô hình giáo dục và đào tạo khoa học chất lượng cao. Chương trình giáo dục đào tạo của trường luôn hướng tới đào tạo để cung cấp nguồn nhân lực Y dược, Y học cổ truyền có kiến thức, kỹ năng chuyên môn vững vàng, có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, có ý thức kỷ luật và tác phong chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu phục vụ ngày càng cao cho việc chăm sóc, bảo vệ nâng cao sức khỏe cộng đồng và nhu cầu hợp tác quốc tế của trường trong thời kỳ mới và để mãi mãi trường Trung cấp Y dược Tuệ Tĩnh Hà Nội là địa chỉ tin cậy cho bạn lựa chọn khởi đầu bước vào ngành Y dược Việt Nam

                                                                              Chuyên viên cao cấp - BSCKI - Phạm Văn Minh
                                                                                                  Chủ tịch HĐQT - Phó Hiệu trưởng


Hỗ trợ trực tuyến

(024) 66879333

096.9798.775

Qc2

Tư vấn miễn phí