Khai giảng Lớp Y sĩ Y học cổ truyền K33A1 (Khóa học 2021 - 2023)

Thời gian: 9h30 ngày 17-7-2021 Hình thức: Khai giảng trực tuyến Liên kết để tham gia buổi Khai giảng trực tuyến sẽ được cung cấp vào 8h00 Thứ 7 ngày 17-7-2021 tại bài viết này. ĐANG PHÁT TRỰC TIẾP

Liên kết để tham gia buổi Khai giảng trực tuyến sẽ được cung cấp vào 8h00 Thứ 7 ngày 17-7-2021 tại bài viết này.
 
Hỗ trợ trực tuyến

(024) 66879333

096.9798.775

Qc2Tra cứu văn bằng

Tư vấn miễn phí