Thông báo tuyển sinh: Trường Trung cấp Y dược Tuệ Tĩnh Hà Nội hiện đang tuyển sinh các lớp Cao đẳng, Trung cấp Y sĩ y dược cổ truyền, Dược sĩ, các lớp chuyển đổi văn bằng và các lớp đào tạo ngắn hạn năm 2017.
Khai giảng lớp y sỹ y học cổ truyền
Khai giảng lớp y sỹ y học cổ truyền
Chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng
Chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng
Chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng
Chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng
20 năm ngày thành lập
20 năm ngày thành lập
20 năm ngày thành lập
20 năm ngày thành lập
20 năm ngày thành lập
20 năm ngày thành lập
20 năm ngày thành lập
20 năm ngày thành lập
20 năm ngày thành lập
20 năm ngày thành lập