THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG NĂM 2023

Trường Trung cấp Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội phối hợp với Trường Đại học Hoà Bình thông báo tuyển sinh lớp Đại học liên thông ngành Điều dưỡng năm 2023

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP TÁC ĐỘNG CỘT SỐNG 3/2023

Lịch khai giảng: 8h45 phút, Thứ 7 (ngày 25/03/2023

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP XOA BÓP BẤM HUYỆT 3/2023

Lịch khai giảng: 8h45 phút, Thứ 3 (ngày 28/03/2023)

Thông báo Khai giảng lớp Tác động cột sống K12 năm 2022

Lịch khai giảng: 8h45 phút, Thứ 5 (ngày 22/12/2022)

Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học năm 2022

Căn cứ Quyết định 18/2017/QĐ-TTG ngày 31/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, cao đẳng với trình độ Đại học. Căn cứ Đề án tuyển sinh năm học 2022 kèm theo công văn số 535/ĐHYD-ĐT ngày 22/6/2022 của Trường Đại...

Trường Đại học Hòa Bình thông báo phối hợp Tuyển sinh hệ Đại học

Thực hiện Thông báo số 397/TBTS-ĐHHB Ngày 21/06/2022 của Đại học Hòa Bình về việc Tuyển sinh trình độ Đại học hệ chính quy nhóm ngành sức khỏe năm 2022

Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định tuyển sinh Điều dưỡng chuyên khoa I

Trường Đại học điều dưỡng Nam Định phối hợp với trường Trung Cấp Y dược Tuệ Tĩnh Hà Nội thông báo tuyển sinh chương trình đào tạo Điều dưỡng chuyên khoa cấp I

Trường Đại học Hòa Bình thông báo Tuyển sinh hệ Đại học

Thực hiện Thông báo số 94/TBTS-ĐHHB Ngày 25/02/2022 của Đại học Hòa Bình về việc Tuyển sinh trình độ Đại học hệ chính quy năm 2022

Thông báo tuyển sinh năm 2022 - 2023

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh đã được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội giao cho trường năm 2022 và chỉ tiêu của các trường Đại học, Cao đẳng hợp tác liên kết tuyển sinh năm 2022 . Trường Trung cấp Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội thông báo tuyển sinh năm học 2022 – 2023 n...

Thông báo tuyển sinh lớp KTV Xoa bóp bấm huyệt

Lịch khai giảng: 8h45 phút, Thứ 2 (ngày 26/04/2021) - Lịch học: Cả ngày Thứ 2 và Thứ 3 hàng tuần.

Hỗ trợ trực tuyến

(024) 66879333

096.9798.775

Qc2

Tư vấn miễn phí