Hiệu trưởng TCYD Tuệ Tĩnh, PGS.TS Lê Lương Đống - Bệnh viêm khớp