Quy định mức đóng học phí và kinh phí hỗ trợ đào tạo khóa học 2023-2025

Căn cứ vào nhiệm vụ giáo dục - đào tạo được giao và số lượng học viên đang học tập tại trường, Nhà trường quy định mức đóng học phí và kinh phí hỗ trợ đào tạo của học viên khóa học K35 (2022-2024) như sau:
1. Hệ thu học phí 20 tháng: 1.100.000 đ/tháng x 20 tháng = 22.000.000đ/khóa;
Thu theo học kỳ (5 tháng/học kỳ; 4 học kỳ/2 năm) ; Mỗi học kỳ 5.500.000đ
2. Hệ thu học phí 15 tháng: 1.100.000 đ/tháng x 15 tháng = 16.500.000đ/khóa;
Thu theo học kỳ (5 tháng/học kỳ; 3 học kỳ/15 tháng) ; Mỗi học kỳ 5.500.000đ
3. Hệ thu học phí 12 tháng: 1.200.000 đ/tháng x 12 tháng =14.400.000đ/khóa;
Thu theo học kỳ (4 tháng/học kỳ; 3 học kỳ/12 tháng) ; Mỗi học kỳ 4.800.000đ

Hỗ trợ trực tuyến

(024) 66879333

096.9798.775

Qc2Tra cứu văn bằng

Tư vấn miễn phí