TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG ĐIỀU KIỆN BÌNH THƯỜNG MỚI

Thực hiện công văn số 557/SLĐTBXH-DN ngày 09/02/2022 của sở Lao động thương binh và xã hội Hà Nội về việc “cho học sinh, sinh viên, học viên các cơ sở GDNN đi học trực tiếp trở lại; Thông báo số 35/TB-YDTT ngày 16/02/2022 của trường Trung cấp Y dược Tuệ Tĩnh Hà Nội về việc “Tiếp tục tổ chức học tập trực tiếp tại trường.
 Để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 chuẩn bị trước khi học viên quay trở lại trường học trong điều kiện bình thường mới được đánh giá thông qua các tiêu chí đánh giá an toàn trường học, BGH trường Trung cấp Y dược Tuệ Tĩnh Hà Nội đã chỉ đạo các phòng Đào tạo; Tổ chức hành chính; Khảo thí; Bộ môn, CNTT & Truyền thông chủ động xây dựng kế hoạch, kịch bản, phương án cụ thể, xử lý tình huống khi có ca nhiễm Covid 19 khi học viên quay trở lại học tập trực tiếp. Phối hợp với cơ quan y tế địa phương thực hiện các công tác phòng chống dịch theo quy định.
BGH cũng yêu cầu giáo viên chủ nhiệm nắm rõ tình hình sức khỏe học viên trước khi quay trở lại môi trường học tập trực tiếp. Báo cáo hàng ngày về các trường hợp học viên đang mắc Covid 19 (F0) và F1 cách ly tại nhà về phòng  Đào tạo để có kế hoạch học bù cho những trường hợp này.
  
Hỗ trợ trực tuyến

(024) 66879333

096.9798.775

Qc2

Tư vấn miễn phí