THÔNG BÁO TIẾP TỤC NGHỈ HỌC ĐẢM BẢO CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH DO VI RÚT COVID-19

Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố tại văn bản số 494/UBND-KGVX ngày 14/02/2020, Sở LĐTBXH thông báo cho các cơ sở GDNN, cơ sở hoạt động GDNN tiếp tục cho HSSV tạm thời nghỉ học đến hết ngày 23/02/2020.

Nhà trường sẽ tiếp tục cập nhập thông báo mới tới toàn thể học sinh, sinh viên.
Hỗ trợ trực tuyến

(024) 66879333

096.9798.775

Qc2

Tư vấn miễn phí