Trường Đại học Hòa Bình thông báo phối hợp Tuyển sinh hệ Đại học

Thực hiện Thông báo số 380/TBTS-ĐHHB Ngày 20/06/2022 của Đại học Hòa Bình về việc Tuyển sinh trình độ Đại học hệ chính quy nhóm ngành sức khỏe năm 2022

          1. Ngành đào tạo: 
Y học cổ truyền:             Mã số: 7720115;              150 chỉ tiêu
Dược học:                        Mã số: 7720201;              100 chỉ tiêu
Điều dưỡng                    Mã số: 7720301;             75 chỉ tiêu
         2. Đối tượng tuyển sinh:
Học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
         3. Phương thức tuyển sinh:
     3.1 Phương thức xét tuyển
 - Phương thức 1: Xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022.
 - Phương thức 2: Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT (học bạ)
 - Phương thức 3: Xét tuyển kết quả học tập THPT (học bạ) kết hợp thi đánh giá năng lực do Trường Đại học Hòa Bình tổ chức.
- Phương thức 4:  Xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2022
     3.2 Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào
Phương thức 1:  Nhà trường sẽ công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022
Phương thức 2:
a) Ứng viên đã tốt nghiệp THPT và nộp hồ sơ trước ngày 21/7/2022:
- Ngành Dược học, Y học cổ truyền: Có tổng điểm trung bình cộng 3 môn trong tổ hợp xét tuyển theo Học bạ THPT năm lớp 12 đath từ 24,0 điểm trở lên hoặc học lực lớp 12 loại Giỏi trỏe lên hoặc điểm xét tốt nghiệp từ 8,0 trở lên.
- Ngành Điều dưỡng: Có tổng điểm trung bình cộng 3 môn trong tổ hợp xét tuyển theo Học bạ THPT năm lớp 12 đạt từ 19.5 điểm trở lên hoặc học lực lớp 12 loại Khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp từ 6,5 trở lên.
b) Ứng viên tốt nghiệp THPT sau ngày 21/7/2022:
- Ngành Dược học, Y học cổ truyền: Học lực lớp 12 loại Giỏi trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp từ 8,0 trở lên.
Ngành Điều dưỡng: Học lực lớp 12 loại Khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp từ 6,5 trở lên.
Phương thức 3:
Kết hợp kết quả học tập THPT (học bạ) và thị đánh giá năng lực do Đại học Hòa Bình tổ chức.
a) Điều kiện xét tuyển:
- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
- Tham gia kiểm tra đánh giá năng lực do Trường Đại học Hòa Bình tổ chức.
- Có kinh nghiệm, thái độ, đạo đức nghề nghiệp.
b) Điểm xét tuyển: Tổng điểm của 3 tiêu chí do Trường Đại học Hòa Bình quy định.
- Tiêu chí 1: Kết quả học tập THPT lớp 12 hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT.
- Tiêu chí 2: Kết quả thi đánh giá năng lực của Trường Đại học Hòa Bình.
- Tiêu chí ưu tiên: Kinh nghiệm và thái độ, đạo đức nghề nghiệp.
c) Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào:
Tiêu chí 1:
- Ngành Dược học, Y học cổ truyền: Có tổng điểm trung bình cộng 3 môn trong tổ hợp xét tuyển theo Học bạ THPT năm lớp 12 đạt từ 18.0 điểm trở lên hoặc phải có điểm trung bình chung học tập lớp 12 đạt từ 6.0 trở lên.
- Ngành Điều dưỡng: Có tổng điểm trung bình cộng 3 môn trong tổ hợp xét tuyển theo Học bạ THPT năm lớp 12 đạt từ 16.5 điểm trở lên hoặc phải có điểm trung bình chung học tập lớp 12 đạt từ 5.5 trở lên.
Tiêu chí 2:
Kết quả đánh giá năng lực của Đại học Hòa Bình
- Ngành Dược học, Y học cổ truyền: Tổng điểm 3 môn thi đánh giá năng lực phải đạt từ 21,0 điểm trở lên và các môn đều đạt 1.0 điểm theo thang điểm 10.
Tiêu chí ưu tiên: Kinh nghiệm và thái độ, đạo đức với nghề nghiệp.
Có ít nhất 2 năm công tác đúng chuyên môn đào tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, không bị kỷ luật được tính điểm ưu tiên tối đa 2,0 điểm
Phương thức 4: Theo quy chế của Bộ giáo dục.
     3.3 Tiêu chí xét tuyển:
Dựa vào điểm xét tuyển được xác định nhưu sau: ĐXT = TDD + ĐUT
     3.4 Nguyên tắc xét tuyển:
a) Căn cứ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, xét tuyển chung cho các ngành theo ĐXT ccaur thí sinh từ cao xuống thấp cho đến khi hết chỉ tiêu
b) Trường họp xét tuyển vẫn còn chỉ tiêu, nhà trường tổ chức đợt xét tuyển tiếp theo theo quy định
          4. Hồ sơ tuyển sinh:
      4.1 Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022
- Phiếu đăng ký xét tuyển năm 2022
- Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời năm 2022.
- Giấy tờ ưu tiên (nếu có)
      4.2 Xét tuyển theo Học bạ THPT
- Phiếu đăng ký xét tuyển năm 2022.
- Giấy Chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2022;
- Bản sao công chứng Học bạ THPT, Bằng tốt nghiệp THPT (tốt nghiệp trước năm 2022) 
- Giấy tờ ưu tiên (nếu có)
          5.Thời gian nhận hồ sơ:
   - Phương thức 1 và 4: Đợt 1 dự kiến trước 30/8/2022; đợt 2 dự kiến trước 30/10/2022; đợt 3 dự kiến trước 30/12/2022.
   - Phương thức 2 và 3: dự kiến Đợt 1 01/6 - 30-6/2022; Đợt 2: 01/7 - 20/8/2022; Đợt 3: 01/9 - 30/10/2022; Đợt 4: 01/11 - 30/12/2022.
    Dự kiến thời gian thi đánh giá năng lực nhóm ngành sức khỏe của Trường Đại học Hòa Bình: Đợt 1 trước 30/8/2022; Đợt 2 trước 30/11/2022.
         6. Địa điểm nhận hồ sơ
* Trường Trung cấp Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội đơn vị phối hợp tuyển sinh):
Phòng Tuyển sinh Trường Trung cấp Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội:
Địa chỉ: số 6 ngõ 767 Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Hà Nội.
Điện thoại: 0243 644 0500 ; 098 950 4475; 069 9798 775; 096 183 1975.

Hỗ trợ trực tuyến

(024) 66879333

096.9798.775

Qc2

Tư vấn miễn phí