Thư viện Sách điện tử - Cẩm nang phòng, chống Covid-19

Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về "Phòng, chống dịch Covid-19" Bộ Thông tin và Truyền thông đã xuất bản Cẩm nang dưới dạng sách điện tử và đăng tải trên trang thư viện của Bộ nhằm đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng tới các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và mọi người dân. Bên cạnh đó, thư viện cũng đăng tải nhiều đầu sách phục vụ nhiệm vụ thông tin tuyên truyền đối ngoại  khác để bạn đọc gần xa tham khảo.

Đây là cẩm nang hữu ích và thiết thực không chỉ đối với cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị và các doanh nghiệp mà còn là tài liệu tham khảo cho sinh viên ngành y.

BẤM CHỌN VÀO LOGO ĐỂ ĐỌC TÀI LIỆUHỗ trợ trực tuyến

(024) 66879333

096.9798.775

Qc2Tra cứu văn bằng

Tư vấn miễn phí